Bærekraftig digitalisering

I dag er velfungerende og sikker IT avgjørende for at samfunnet skal fungere. Det enorme potensialet som digitaliseringen utgjør, gir oss mulighet til å påvirke og utvikle et mer bærekraftig samfunn.

Vi i Visionite bidrar til bærekraftig utvikling ved å støtte kundene i den digitale transformasjonen, der vi tilbyr innovative og sikre IT-løsninger som forenkler og forbedrer hverdagen til folk.

Engasjement og velferd i fokus

For oss er det viktig å være en arbeidsgiver som gir de ansatte rom for og mulighet til en livsbalanse mellom jobb og fritid. Vi streber etter at de ansatte skal føle engasjement, og vi tilbyr spennende utviklingsmuligheter.

Vi forandrer bransjen

Vi er overbeviste om at vi med flere perspektiver kan skape mer innovative løsninger og ta bedre beslutninger, noe som gir oss bedre forutsetninger for å lykkes. IT-bransjen har lenge hatt utfordringer knyttet til likestilling. Vi har ambisjoner om å fokusere på det vi faktisk kan bidra med – og sørge for at vi også gjør det. Vi er stolte over at vi i Visionite utfordrer bransjen og at vi i dag har et flertall av kvinner i ledende stillinger. Og det handler selvfølgelig om mer enn bare tall. Vi tilstreber alltid å skape likestilte arbeidsplasser ved å rekruttere basert på kompetanse og etterstrebe balanse mellom kjønns- og aldersfordeling. Bedriftskulturen vår er preget av at vi alltid virkelig skal se personen bak. Derfor er inkludering en selvfølgelig del av hverdagen vår.

Vil du vite mer om oss?